powered by FreeFind

CSS Form Button by Css3Menu.com

Bijbelverspreiding

Bijbelverspreiding in UkraineGeïnspireerd door Jesaja 2:3b:

"Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem"

heeft Shlomo Hizak het Woord in meer dan 40 talen verspreid.

Soms moesten speciale edities van de Bijbel gedrukt worden om aan de vraag te kunnen voldoen.

Hieronder vindt u de geschiedenis van de bijbelverspreiding:

Is de vraag naar Bijbels de laatste jaren afgenomen? Nee, niet de vraag, maar het aanbod wel...

Als u ons steunt, kunnen we de kerken van Ethiopië en andere landen Bijbels geven, het brood des levens.

IBAN NL16 INGB 000 3199277 t.n.v. BIJBELSTUDIE/ONDERZ, Dordrecht.

Hartelijk dank.