powered by FreeFind

CSS Form Button by Css3Menu.com

Bijbelstudie / Vervolgstudie bestellen

Naam en voorletters
Adres en huisnummer
Postcode en Woonplaats
 
Alleen de gedrukte Bijbelstudie voor € 35 incl. porto
Alleen de gedrukte Vervolgstudie voor € 35 incl. porto
Allebei de studies gedrukt
Alle gedrukte boeken compleet voor € 60 incl. porto
 
Bijbelstudie eBook + pdf
Bijbelstudie eBook voor € 5 Overtuig u eerst dat u met een eBook of een PDF-bestand overweg kunt. Zie HIER.
Vervolgstudie eBook + pdf
Vervolgstudie eBook voor € 5
Betaling
Ik maak het gevraagde bedrag over na ontvangst.
Prijs en betaling
  1. Vriendelijk verzoek om niet vooraf te betalen, maar na ontvangst.
  2. Rond de betaling a.u.b. niet af, maar houd de exacte prijs aan, dat bevordert voor ons de herkenbaarheid van de betaling.
Vraag,
opmerking
of toevoeging